Projekt " Let’S Move!"

Let’S Move!

 

 

https://www.dropbox.com/sh/k8vmaz6uzh7nqyp/AAC854XX3yb9x3x246ACnZuFa/PROJECT%20LET'S%20MOVE%20-%20list%20informacyjny.docx?dl=0 

                

Let’S Move!

Projekt „Droga do szkoły: bezpieczna, zdrowa i ekologiczna - Let’S Move!” to trzyletni program, którego głównym celem jest promowanie bezpiecznej, zdrowej i zrównoważonej mobilności w szkołach. Projekt ma na celu zmianę przyzwyczajeń społeczności szkolnej w kwestiach przemieszczania się do szkoły. Inicjatywa ta przyniesie korzyści uczniom, rodzicom i nauczycielom, poprawi jakość ich życia, wpłynie na zdrowie i stosunki społeczne.

 

Do najważniejszych korzyści wynikających z udziału w programie należy zaliczyć:

 • wzrost dziennej aktywności fizycznej u uczniów, pomoc w walce z otyłością,
 • wzrost bezpieczeństwa w środowisku szkolnym- ograniczenia liczby samochodów i z tym związana poprawa bezpieczeństwa w okolicach szkoły,
 • zwiększenie wiedzy uczniów o przestrzeni funkcjonowania,
 • budowanie więzi pomiędzy uczniami poprzez grupowe wycieczki,
 • oszczędzanie energii przez zmianę przyzwyczajeń- zamiast jazdy samochodem, korzystanie z roweru lub przemieszczanie się pieszo,
 • poprawa jakości powietrza, redukcja emisji CO2, transformacja w kierunku gospodarki niskoemisyjnej,
 • rozwój umiejętności w zakresie języków obcych i komunikacji u uczniów,
 • wzrost motywacji i satysfakcji u uczniów w związku z wykonywaną podczas programu pracą.

 

W czasie trwania projektu Let’s move! zostaną wytypowane najbardziej uczęszczane drogi do szkół i zostaną przeprowadzone działania umożliwiające dzieciom samodzielne przemieszczanie się. Będą prowadzone akcje i kampanie edukacyjne dotyczące zrównoważonej mobilności. Organizowane będą również przedsięwzięcia pilotażowe: "piesze autobusy" oraz wymiana doświadczeń uczniów za pośrednictwem platformy e- Twinning.

 

Partnerzy projektu:

 • Agencja Energetyczna Ribera (Hiszpania)
 • Prioriterre (France)
 • Gmina Wrocław (Polska)
 • Gmina Koprivnica (Chorwacja)

 

Szkoły uczestniczące:

 • La Ribera (Hiszpania)
  • La Encarcación (Sueca)
  • CEIP Almassaf (Almussafes)
  • CEIP Sanchis Guarner (la Pobla Llarga)
  • CEIP Pere Gumilla (Carcer)

 

 • Haute Savoie (Francja)
  • École Primaire de Balmont (Seynod)
  • École de la Jonchere (Seynod)
  • École Primaire de Barral
  • École Primaire de Cep

 

 

 • Wrocław (Polska)
  • Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9
  • Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6
  • Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3
  • Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 16

 

 • Koprivnica (Chorwacja)
  • Antun Nemcic Gostovinski
  • Coor Podrawsko Sunce
  • D.S. Duro Ester

 

Kalendarz działań:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa Nr 34 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 we Wrocławiu
  ul. Gałczyńskiego 8
  52-214 Wrocław
 • 71/798-69-29

Galeria zdjęć